M@re Nostrum

La Tortuga babaua
(Caretta caretta)
Per Albert Martínez
Centre de Recuperació de Rèptils de Masquefa
Publicat a Catalunya Rural i Agrària Nº26

Nom i espècie
Tortuga babaua (Caretta caretta)

Classificació taxonòmica

Ordre Chelonia
Subordre Criptodira
Superfamilia Chelonioidae
Família Cheloniidae

Efectius
Tot i que es tracta de l'espècie de tortuga marina més abundant a la Mediterrània, es desconeixen els efectius reals a causa de l'alarmant disminució de poblacions que s'està donant en la segona meitat del segle XX.

Estatus
Probablement, en el passat criava a les platges de les Balears, encara que en petit nombre.

L'any 1861, Salle ja les va descriure com a abundants per les rodalies d'aquestes illes. També va fer esment de la seva nidificació i abundància en l'entorn marí de l'illa d'Alboran.

D'altra banda, Boscà l'any 1880 i Maluquer al 1919 la van considerar comuna en aigües dels Països Catalans. Actualment no hi ha dades de nidificació, però continua essent una espècie molt abundant prop de les illes Balears.

Existeixen molt poques referències relatives a la reproducció efectiva de l'espècie a les costes peninsulars.

Hàbitat
Viu en aigües profundes, però sovint es troba prop de la costa. A les costes mediterrànies es troben principalment animals petits i joves (fins a 75 cm de llargada). Els animals adults (d'uns 120 cm de llargada) són propis de la zona oriental de la Mediterrània.

Reproducció
L'època reproductiva va des de maig fins a setembre, segons observacions fetes a Grècia, Turquia i Xipre. La copula és diurna i comprèn des de mitjans d'abril fins a finals d'agost. Les postes són nocturnes i tenen lloc entre les 10 del vespre i les 4 del matí (només s'han vist postes diürnes excepcionalment). Les postes solen oscil·lar entre 35 i 180 ous per femella.

La incubació dels ous dura entre 55 i 69 dies segons el clima del lloc on hen estat dipositats. La temperatura d'incubació determina la diferència sexual dels nounats i s'ha observat que durant el periode crític corresponent a I'interval entre el dia 11 i 31 d'incubació, si la temperatura és de 32°C o més alta, tots els embrions es desenvolupen com a femelles. Contràriament, si la temperatura és de 28°C o menor, tots els embrions es desenvolupen com a mascles, i a 30°C els embrions surten amb una relació igual de mascles i femelles.

Ecologia
Aquesta espècie té una dicta bàsicament carnívora, encara que s'alimenta de diferents fonts de nutrients i depèn de l'edat de cada individu.

Diversos estudis assenyalen que les poblacions de tortugues que es poden trobar a les nostres costes són provinents de les platges de cria situades al Carib i representen un grup aïllat de les poblacions de tortugues babaues del Mediterrani oriental i que crien a les illes gregues. Aquest fet comporta la realització de migracions des de les zones de cria centreamericanes a la Mediterrània. Els quelonis marins són els únics rèptils que realitzen migracions a grans distàncies.

Conservació
Cada any una important quantitat d'individus subadults de Caretta caretta són capturats per la flota palangrera de les costes mediterrànies espanyoles. Aquesta és la principal causa del descens de poblacions, però n'hi ha moltes altres que també afecten negativament la tortuga babaua, com la contaminació marina, els emmallaments en xarxes de pesca, la impregnació amb restes de petroli, el comerç il·legal, etc.

Actualment és una espècie protegida a Catalunya, i existeixen entitats que treballen en la divulgació, recuperació i investigació d'aquesta espècie, com el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Centre d'Estudis del Mar (Nereo) i el Centre de Recuperació d'Animals Marins de Catalunya (CRAMC).


© Text: Albert Martínez

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2023  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2023 10:34


Hemos recibido visitas