M@re Nostrum

L'Aranya
(Trachinus draco)

bandamed.gif (223 bytes)


L'Aranya (Trachinus draco)

ol tenir una mida d'uns 30 cm. Té un cos allargat, aplanat pels costats, un cap gran amb una gran boca una mica inclinada cap a dalt. Els ulls estan situats en la part superior i dirigits cap amunt.

L'opercle té una espina verinosa llarga dirigida cap enrera, tot i que té altres espines verinoses en la part superior del cos. El color és grogós amb taques fosques sobre el cap i els costats més blanquinosos, amb taques marrons i línies longitudinals grogues i blaves.

Viu en fons sorrencs i fangosos, des de la superfície fins a gran profunditat, tot i que a l'estiu sol trobar-se entre 5 i 10 metres de fondària. És comú a tota la Mediterrània.

Menja crustacis i petits peixets del fons. Sol enterrar-se en el fons fins als ulls i espera les seves víctimes per saltar-hi a sobre.

Arran de les espines verinoses i del costum d'enterrar-se, és un peix molt perillós per als banyistes. Trepitjar-lo amb el peu nu significa una injecció de verí, amb símptomes que van des de dolor i febre a insuficiència respiratòria. S'ha d'aplicar aigua tan calenta com sigui possible per tal de neutralitzar el verí, de natura albuminoïde.

bandamed.gif (223 bytes)

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas