M@re Nostrum

Què és la temperatura
de xafogor?

a temperatura de xafogor és una mesura de la temperatura subjectiva que sent el nostre cos quan està exposat a l'acció conjunta de calor i humitat elevada.

L'home, com altres mamífers, és de sang calenta i la manera que té mantenir-se a una temperatura raonablement constant en condicions de calor ambiental és a partir de la transpiració i la posterior evaporació de la suor.

Quan la humitat ambiental és elevada, aquesta funció és dificulta i, per tant, la sensació de xafogor és més elevada. A la taula adjunta s'indica la temperatura termomètrica i la humitat amb la temperatura de xafogor:

  H U M I T A T   R E L A T I V A %
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

º
C
43   56 54 51 49 47
42 56 54 52 50 48 46
41   56 54 52 50 48 46 44
40   57 54 52 51 49 47 44 43
39   56 54 53 51 49 47 45 43 41
38   57 56 54 52 51 49 47 46 43 42 40
37   58 57 55 53 51 50 49 47 45 45 42 40  
36   58 57 56 54 53 51 50 48 47 45 43 42 40 38  
35   58 57 56 54 52 51 49 48 47 45 43 42 41 38 37  
34 58 57 55 53 52 51 49 48 47 45 43 42 41 39 37 36  
33 55 54 52 51 50 48 47 46 44 43 42 40 38 37 36 34  
32 52 51 50 49 47 46 45 43 41 40 39 38 37 36 34 33  
31 50 49 48 46 45 44 43 41 40 39 38 36 35 34 33 31  
30 48 47 46 44 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33 31 31  
29 46 45 44 43 42 41 39 38 37 36 34 33 32 31 30  
28 43 42 41 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 29 28  
27 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 28  
26 39 38 37 36 35 34 33 32 31 31 29 28 28 27  
25 37 36 35 34 33 33 32 31 30 29 28 27 27 26  
24 35 34 33 33 32 31 30 29 28 28 27 26 26 25  
23 33 32 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 23  
22 31 29 29 28 28 27 26 26 24 24 23 23  
21 29 29 28 27 27 26 26 24 24 23 23 22  
  100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

H U M I T A T   R E L A T I V A %

 

 

 

 

 

 

 

 

. Confort tèrmic
. Límit de confort
. Precaució 
. Perill
. Perill extrem

Index "Humidex" (Canadà) aprovat per la O.M.M.

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas